Category: Organization Statements

A Church that goes forth, summoned by Christ in those who suffer

The 2017 Joint Biennial Convention of the Association of Major Religious Superiors in the Philippines (AMRSP) on Consecrated Men and Women, Joyful and Prophetic Witnesses of God’s Mercy and Compassion mapped out the path for the members of the Association, with the Joint Executive Board’s decisive leadership paving the way for the effective implementation of the Convention Resolutions.

Read More

Stop Charter Change

The Sangguniang Laiko ng Pilipinas (LAIKO) believes that the 1987 Constitution is founded on reverence to God, democracy and social justice. Therefore, in unity with all Filipinos who are freedom-loving and defenders of truth, we strongly oppose the Charter Change.

Read More

Pahayag ng Nagkakatipong Lider-Layko at Kaparian ng Bikaryato ng San Fernando de Dilao

Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kami ay hinahamon ng aming pananampalatayang Kristiyano na patuloy na manalangin nang mas masidhi, makinig sa Salita ng Diyos, pag-ibayuhin ang pagtuturo at pag-aaral ng Katolikong pananampalataya, ang pasimulan sa tahanan ang paghuhubog ng mabuting asal, maging mulat at mapagmalasakit sa pangangailangan ng mga dukha, itaguyod ang pagpapahalaga sa dignidad at sa buhay ng tao, at kumilos na ang pamantayan ay ang halimbawa ni Hesus.  

Read More
Loading