Cardinal Tagle urges prayer for rain amid water crisis

Cardinal Tagle urges prayer for rain amid water crisis

By CBCP News

March 14, 2019

Manila, Philippines

We ask the Lord to hasten to send the rain we badly need.

Cardinal Luis Antonio Tagle of Manila made this plea on Thursday, urging the faithful to pray for rain amid the water crisis in Metro Manila.

“Let us together storm heavens with our supplication, that God’s mercy be upon us and send us the rain we need,” Tagle said in a letter to Manila’s parishes.

Relief from the absence of rainfall and the drought that had dried up farmlands in many provinces will only come from nature, the cardinal said.

“And so we implore the Master of all creation, God, our Father, at whose command the winds and the seas obey, to send us rain,” he said.

Tagle said the prayer will be included among the intentions of the prayers of the faithful in all masses in the archdiocese.

Below is the full text of the prayer issued by the cardinal:

Intentions for the Prayer of the Faithful

English:

We ask the Lord to hasten to send the rain we badly need especially in Luzon so that the damage to crops and other livelihood and an impending water shortage may be averted, we pray.

We beg the Lord to inspire us in this time of crisis to share in the name of Jesus what we have and to take responsibility for one another and for the environment and resources that you have generously provided us, we pray.

Tagalog:

Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan lalo na sa Luzon ngayon upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig ay maiwasan. Manalangin po tayo.

Ngayong panahon ng krisis, himukin nawa ng Panginoon ang ating mga puso upang matutong magbahagi sa ngalan ni Hesus at mamulat sa ating pananagutan sa kapwa, sa kalikasan, at sa lahat ng biyayang ipinagkatiwala sa atin. Manalangin tayo.