Opisyal na Pahayag Hinggil sa Pagpanaw ni Reb. Padre Marcelito Paez

Opisyal na Pahayag Hinggil sa Pagpanaw ni Reb. Padre Marcelito Paez

Si REB. PADRE MARCELITO “TITO” PAEZ, 72 taong gulang, ay pari ng Diyosesis ng San Jose, Nuevea Ecija. Siya ay isang retiradong pari simula noong 2015. Siya ay naglingkod sa Diyosesis ng San Jose, Nueva Ecija sa loob ng mahigit tatlumput tatlong taon simula ng ito ay maitatag noong 1984 hangang sa kasalukuyan. Sa kanyang paglilingkod sa Simbahan, siya ay aktibong nakisangkot sa mga usaping panlipunan, lalo na sa mga usapin na may kinalaman sa karapatang pantao, magsasaka at mga mahihirap. Siya ay naging bahagi ng Social Action Commission kung saan kanyang pinamunuan ng di matatawaran ang Opisina ng Justice and Peace na ang pangunahing layunin ay itaguyod ang karapatang pantao ng mga maliliit at mahihirap na manggagawa at magbubukid.

Kami ang kaparian ng Diyosesis ng San Jose, Nueva Ecija, kaisa ng mahal na Obispo, ay mariin na kinukundina ang hindi makatarungan at marahas na pagpaslang kay Fr. Tito Paez. Kami ay nanawagan sa mga kinauukulan sa pamahalaan na bigyang linaw at katarungan ang kanyang kamatayan. Kami din ay nanawagan sa lahat ng mananampalataya na ipanalangin na magkaroon ng katarungan ang kanyang pagkamatay at kapayapaan ng kanyang kaluluwa.

Ipinagkaloob sa tanggapan ng Obispo, Katedral ng San Jose Manggagawa, Lungsod ng San Jose, Nueva Ecija, ika-5 ng Disyembre, taong 2017.

LUB. KGG. ROBERTO MALLARI, D.D.
Obispo ng San Jose