Holy Saturday / Easter Vigil Live Stream

APRIL 11, 2020

 

stay tuned

 

6:00PM
Bihilya para sa Pasko ng Muling Pagkabuhay ni Kristo

8:00AM
Panalangin sa Umaga

Bihilya ng Muling Pagkabuhay
7:00PM
Pagsisimula ng magdamagang Pagdiriwang ng Muling Pagkabuhay

5:00PM
Easter Vigil

9:00AM
Panalangin sa Pagdadalamhati (Prayer of Lamentation)

7:30PM
Easter Vigil of the Resurrection of the Lord

7:00PM
Misa ng Pagtatakipsilim ng Linggo ng Pagkabuhay

5:30PM
Rosary

6:00PM
Mass (in Filipino)

6:00AM
Maringal na Panalangin ng mga Kristiyano sa Umaga

5:00PM
Pagdarasal ng Santo Rosaryo

8:00PM
Magdamagang Pagdiriwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay

6:00AM
Pag-ampo ha Aga (Morning Prayer)

9:00PM
Easter Vigil

6:00PM
Online Easter Vigil

5:30PM
Nobena sa Divine Mercy

6:30PM
Vigilia ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

5:30PM
Easter Vigil

9:00PM
Easter Vigil

8:00PM
Bihilya ng Muling Pagkabuhay

7:30PM
Magdamagang Pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

7:00AM
Morning Prayer

8:00PM
The Easter Vigil in the Holy Spirit

8:00PM
Pagbabasbas ng Apoy at Tubig

7:30AM
Panalangin sa Umaga

8:00PM
Easter Vigil Mass

7:00PM
Magdamagang Pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Holy Week Catechesis

Dukha

Dukha

Msgr. Roberto Olaguer

Online Retreat

Be still and know that I am God

Be still and know that I am God

Be still and know that I am God How can we find God this Holy Week? Watch and listen to Fr. Jerry Orbos' Holy Week reflection. OUR PARTNERS

SUPPORT THIS WEBSITE

OUR PARTNERS

Pin It on Pinterest