Good Friday Live Stream

APRIL 10, 2020

 

8:00AM
Istasyon ng Krus

12:00NN
Ang Huling Pitong Wika

3:00PM
Pagdiriwang sa Pagpapakasakit ng Panginoon

7:00AM
Panalangin sa Umaga
Nobena sa Nuestro Padre Jesus Nazareno
Chaplet ng Mabathalang Awa
Daan ng Krus

12:00PM
Huling Pitong Wika

3:00PM
Pagdiriwang ng Pagpapakasakit ng Panginoon

3:00PM
Celebration of the Passion of the Lord

9:00AM
Stations of the Cross

1:00PM
7 Last Words

3:00PM
Celebration o the Lord’s Passion and Veneration of the Cross

3:00PM
Pagpaparangal sa Banal na Krus

1:30PM
Daan ng Krus

2:30PM
Rosary

3:00PM
Mass (in Filipino)

6:00AM
Maringal na Panalangin ng mga Kristiyano sa Umaga

7:00AM
Dana ng Krus sa Loob ng Simbahan

12:00NN
Liturhiya ng Putong Huling Wika

3:00PM
Paggunita sa Kamatayan ng Panginoong Jesukristo, Pagpaparangal sa Krus at Pakikinabang sa Banal na Eukaristiya

6:00AM
Pag-ampo ha Aga (Morning Prayer)

6:30AM
Via Crucis

1:00PM
Siete Palabras

3:00PM
Celebration of the Passion of Our Lord

7:00AM
Online Station of the Cross

12:00NN
Online 7 Last Words

3:00PM
Passion of the Lord

5:00PM
Procession of the Cross

12:00NN
Pagninilay sa Pitong Huling Wika

3:00PM
Pagdiriwang sa Pagpapakasakit ng Panginoon

3:00PM
Lord’s Passion

12:00NN
7 Last Words

7:00AM
Daan ng Krus

3:00PM
Pagpaparangal sa Krus

8:00AM
Daan ng Krus

3:00PM
Pagdiriwang ng Pagpapakasakit ng Panginoon

9:00AM
Estasyon Heneral

12:00NN
Siete Palabras

3:00PM
Celebration of the Lord’s Passion and Online Veneration of the Cross

7:30AM
Panalangin sa Umaga

3:00PM
Liturhiya sa Salita ng Diyos

8:00AM
Daan ng Krus

3:00PM
Pagdiriwang ng Pagpapakasakit ng Panginoon

7:00AM
Morning Prayers

3:00PM
Celebration of the Lord’s Passion

6:00PM
Evening Prayers and Way of the Cross

Pin It on Pinterest