Holy Thursday Live Stream

APRIL 9, 2020

 

8:00AM
Misa ng Krisma

4:00PM
Misa ng Huling Hapunan ng Panginoon

5:00PM
Pagmimisa sa Pagpapatakipsilim ng Paghahapunan ng Panginoon

5:00PM
Evening Mass of the Lord’s Supper

5:30PM
Celebration of the Lord’s Supper followed by Vigil to the Blessed Sacrament

6:00PM
Misa ng Pagpapagaling (Healing Mass)

7:00PM
Nobena kay San Roque, Pagpapahid ng Langis ni San Roque at Pahalik sa Relikya

8:00AM
Misa ng Krisma sa Katedral ng Antipolo

6:00PM
Misa ng Pagtatakipsilim sa Pagha-hapunan ng Panginoon

7:00PM
Lenten Digital Concert

4:30PM
Daan ng Krus

5:30PM
Rosary

6:00PM
Mass (in Filipino)

6:15PM
Misa ng Pagtatakipsilim sa Pagha-hapunan ng Panginoon at Rito ng Paghuhugas ng mga Paa ng mga Alagad

8:15PM
Pagtatanghal at Pagbabantay sa Banal na Sakramento

6:00AM
Morning Prayer

4:00PM
Mass of Lord’s Supper

6:00PM
Mass of the Lord’s Supper

7:30PM
Procession of the Blessed Sacrament

4:45AM
Daan ng Krus

6:00PM
Pagmimisa sa Pagtatakipsilim sa Paghahapunan ng Panginoon

5:30PM
Mass of the Lord’s Supper

4:00PM
Mass of the Lord’s Supper

6:00PM
Mass of the Lord’s Supper

4:00PM
Evening Mass of the Last Supper

5:00PM
Misa ng Huling Hapunan

5:00PM
Misa sa Pagtatakipsilim sa Paghahapunan ng Panginoon

9:00AM
Chrism Mass

4:00PM
Guided Examination of Conscience

5:00PM
Lord’s Supper followed by Online Adoration

5:00PM
 Last Supper Mass / Huling Hapunan

5:00PM
Misa ng Huling Hapunan

6:30AM
Morning Prayers

5:30PM
Holy Mass of the Lord’s Supper

Holy Week Catechesis

Dukha

Dukha

Msgr. Roberto Olaguer

Online Retreat

Be still and know that I am God

Be still and know that I am God

Be still and know that I am God How can we find God this Holy Week? Watch and listen to Fr. Jerry Orbos' Holy Week reflection. OUR PARTNERS

SUPPORT THIS WEBSITE

OUR PARTNERS

Pin It on Pinterest